!اگر مادر شوهر شدم

اینجا قرار است نکته هایی را که به ذهنم می رسد ، بنویسم تا اگر روزی مادرشوهر شدم، یادم نرود عروسم نگاهش به من و زندگی و خانواده شوهر و ... چیست!

تا من نشوم مثل مادرشوهرهایی که عروسشون دوستشون نداره.


می خواستم توی دفترچه کاغذی بنویسم، تصمیمم عوض شد. اینجا حداقل مادرشوهر یا عروسی ممکنه رد بشه و اینا رو بخونه و برای اون هم مفید باشه شاید....

پس سلام!

جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱| 19:7| تازه عروس|
Design by KHanOomi